0204 626 1616

Trang chủ

Xuất khẩu lao động

Nghành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
Cơ khí 3 Đài Trung 21 - 27 triệu 10/04/2019
Sản xuất 3 Đài Trung 21 - 25 triệu 06/04/2019
Nông nghiệp 9 Tỉnh Nigata 193.460 Yên ~40 triệu 29/03/2019
Xây dựng 27 Nigata 36 triệu 30/03/2019
Xây dựng 6 Nagano 32 - 35 triệu 19/02/2019
Điện tử 30 Aichi - Nhật Bản 37 triệu 19/02/2019
May quần áo 4 Miêu Lật 18 - 23 triệu 28/01/2019
Điện tử 6 Tỉnh Aichi 27 - 30 triệu 19/01/2019
Xây dựng 6 IBaraki, Chiba 30 - 38 triệu 28/02/2019
Chế tạo sản xuất 1 Đài Bắc 23.100 Đài tệ 15/01/2019
Hộ lý 1 Đài Bắc 23.100 Đài tệ 15/01/2019
May mặc 40 Nhật Bản 25 - 30 triệu 30/11/2018
May quần áo 9 Tỉnh Yakamata 20 -25 triệu 30/11/2018
Xây dựng 9 Ehime 35 triệu 30/11/2018
May quần áo 30 Yakamata 23 - 25 triệu 30/11/2018
Hotline: 0204 626 1616