02046261616
xkldico@gmail.com
banner

Trang chủ

Xuất khẩu lao động

Nghành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
MAY MẶC 15 NHẬT BẢN 33 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 16/11/2022
CƠ KHÍ 6 NHẬT BẢN 31 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 10/11/2022
MAY MẶC 4 NHẬT BẢN 32 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/11/2022
ĐIỆN TỬ 6 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/11/2022
THỰC PHẨM 16 NHẬT BẢN 33 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 28/10/2022
XÂY DỰNG 1 NHẬT BẢN 31 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 20/10/2022
THỰC PHẨM 24 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 13/10/2022
NÔNG NGHIỆP 6 NHẬT BẢN 31 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 24/09/2022
XÂY DỰNG 6 NHẬT BẢN 33 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 30/09/2022
ĐÓNG GÓI 33 NHẬT BẢN 33 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 09/09/2022
SẢN XUẤT BÌA CÁC TÔNG 15 NHẬT BẢN 28 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 29/08/2022
ĐIỆN TỬ 20 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 30/08/2022
THỰC PHẨM 9 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 30/07/2022
XÂY DỰNG 15 NHẬT BẢN 29 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/07/2022
XÂY DỰNG 3 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/07/2022
THỰC PHẨM 9 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 10/07/2022
ĐÚC KIM LOẠI 8 NHẬT BẢN 31 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 11/06/2022
NÔNG NGHIỆP 10 NHẬT BẢN 31 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 13/06/2022
KHÁCH SẠN 15 NHẬT BẢN 33 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 15/06/2022
ĐIỆN TỬ 33 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 25/05/2022
Hotline: 02046261616