02046261616
xkldico@gmail.com

Trang chủ

Xuất khẩu lao động

Nghành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
THỰC PHẨM/KHÁCH SẠN 100 NHẬT BẢN LÊN TỚI 60 TRIỆU 31/05/2021
THỰC PHẨM/KHÁCH SẠN 100 NHẬT BẢN LÊN TỚI 60 TRIỆU 15/06/2021
THỰC PHẨM/KHÁCH SẠN 100 NHẬT LÊN TỚI 60 TRIỆU 20/06/2021
LẮP ĐẶT ỐNG DẪN DẦU 30 CHẤU Á LÊN TỚI 45 TRIỆU 21/06/2021
NHÀ HÀNG 50 NHẬT LÊN TỚI 50 TRIỆU 25/07/2020
CƠ KHÍ 100 CHẤU Á LÊN TỚI 50 TRIỆU 10/08/2020
Cơ khí 3 Đài Trung 21 - 27 triệu 10/04/2019
Sản xuất 3 Đài Trung 21 - 25 triệu 06/04/2019
Nông nghiệp 9 Tỉnh Nigata 193.460 Yên ~40 triệu 29/03/2019
Xây dựng 27 Nigata 36 triệu 30/03/2019
Xây dựng 6 Nagano 32 - 35 triệu 19/02/2019
Điện tử 30 Aichi - Nhật Bản 37 triệu 19/02/2019
May quần áo 4 Miêu Lật 18 - 23 triệu 28/01/2019
Điện tử 6 Tỉnh Aichi 27 - 30 triệu 19/01/2019
Xây dựng 6 IBaraki, Chiba 30 - 38 triệu 28/02/2019
Chế tạo sản xuất 1 Đài Bắc 23.100 Đài tệ 15/01/2019
Hộ lý 1 Đài Bắc 23.100 Đài tệ 15/01/2019
May mặc 40 Nhật Bản 25 - 30 triệu 30/11/2018
May quần áo 9 Tỉnh Yakamata 20 -25 triệu 30/11/2018
Xây dựng 9 Ehime 35 triệu 30/11/2018
Hotline: 02046261616