02046261818
xkldico@gmail.com
Năm mới 2024bannerbannerbanner

Trang chủ

Xuất khẩu lao động

Nghành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
ĐƯỜNG ỐNG 4 tỉnh Iwate ~ 160.000 Yên/ tháng 05/03/2024
Chế biến thực phẩm 40 Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama ~ 166.000 Yên/ tháng 25/03/2024
ĐIỀU DƯỠNG 60 tỉnh Osaka ~ 193.000 Yên/tháng ( 10/03/2024
Giàn giáo 6 Kanagawa và các tỉnh khác 189,500 Yên 15/01/2024
ĐIỆN TỬ 6 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/11/2022
XÂY DỰNG 6 NHẬT BẢN 33 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 30/09/2022
SẢN XUẤT BÌA CÁC TÔNG 15 NHẬT BẢN 28 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 29/08/2022
THỰC PHẨM 9 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 30/07/2022
XÂY DỰNG 3 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/07/2022
THỰC PHẨM 9 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 10/07/2022
NÔNG NGHIỆP 10 NHẬT BẢN 31 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 13/06/2022
KHÁCH SẠN 15 NHẬT BẢN 33 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 15/06/2022
XÂY DỰNG 30 SINGAPORE Dao động từ 25,5 - 34 triệu/tháng 20/05/2022
Hotline: 02046261818