02046261818
xkldico@gmail.com
Năm mới 2024bannerbannerbanner

Trang chủ

Giới thiệu

Quy trình tham gia chương trình TTS Nhật Bản

Quy trình tham gia chương trình TTS Nhật Bản

Dưới đây là quy trình tham gia chương trình TTS Nhật Bản tại ICOManpower

Tư vấn, sơ tuyển đầu vào

- Tư vấn chi tiết cụ thể về sản phẩm

- Làm công tác sơ tuyển, sàng lọc và đánh giá nguồn đầu vào: Các bài test theo quy định

- Hướng dẫn dẫn hồ sơ, tài chính, quân tư trang chuẩn bị trước khi nhập học

Làm thủ tục nhập học vào Trung tâm

- Hướng dẫn các thủ tục khi nhập học: giấy nhập học, nộp tài chính, nhận phòng…..

 - Bàn giao cho các bộ phận liên quan

- Đào tạo trước thi tuyển

Phỏng vấn thi tuyển đơn hàng

- Lựa chọn những ứng viên phù hợp với điều kiện của từng đơn hàng rồi sắp đơn

- Phối hợp với phòng HLKN để đào tạo trước thi tuyển

- Phối hợp với HSĐN để hoàn thiện tất cả các thủ tục trước thi tuyển cho đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nguồn

 Đào tạo tiếng Nhật và tay nghề chuyên sâu

- Đào tạo tiếng Nhật và tay nghề theo yêu cầu của từng đơn hàng

- Đào tạo định hướng, kỹ năng

- Hướng dẫn các thủ tục cần thiết trước khi bay

- Tiễn sân bay

- Báo cáo đoàn bay

Quản lý 3 năm bên Nhật Bản

- ICO IMP và ICO Japan kết hợp chăm sóc và quản lý cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có

 Về nước thanh lý hợp đồng và nhận tiền bảo hiểm

- Thanh lý hợp đồng

- Hướng dẫn làm các thủ tục nhận tiền bảo hiểm

 Giới thiệu việc làm trong nước

- Giới thiệu việc làm trong nước

- Tuyển dụng nhân sự ưu tú cho ICOGroup.

Hotline: 02046261818