0204 626 1616

Trang chủ

Xuất khẩu lao động

Nhật bản
Nghành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
Nông nghiệp 9 Tỉnh Nigata 193.460 Yên ~40 triệu 29/03/2019
Xây dựng 27 Nigata 36 triệu 30/03/2019
Xây dựng 6 Nagano 32 - 35 triệu 19/02/2019
Điện tử 30 Aichi - Nhật Bản 37 triệu 19/02/2019
Điện tử 6 Tỉnh Aichi 27 - 30 triệu 19/01/2019
Xây dựng 6 IBaraki, Chiba 30 - 38 triệu 28/02/2019
May mặc 40 Nhật Bản 25 - 30 triệu 30/11/2018
May quần áo 9 Tỉnh Yakamata 20 -25 triệu 30/11/2018
May quần áo 30 Yakamata 23 - 25 triệu 30/11/2018
Hotline: 0204 626 1616