02046261616
xkldico@gmail.com

Trang chủ

Xuất khẩu lao động

Nhật bản
Nghành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
ĐIỆN TỬ 33 NHẬT BẢN 30 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 25/05/2022
CƠ KHÍ 8 NHẬT BẢN 32,5 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 20/05/2022
XÂY DỰNG 30 NHẬT BẢN 37 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/05/2022
XÂY DỰNG 10 NHẬT BẢN 34,4 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 20/05/2022
ĐIỆN TỬ 30 NHẬT BẢN 32 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 25/03/2022
THỰC PHẨM 20 NHẬT BẢN 33,6 triệu/tháng (chưa tính tăng ca) 20/03/2022
THỰC PHẨM 15 NHẬT BẢN 34,7 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 15/03/2022
XÂY DỰNG 2 NHẬT BẢN 35 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 21/03/2022
MAY MẶC 2 NHẬT BẢN 33,5 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 13/03/2022
NỘI THẤT 5 NHẬT BẢN 35 triệu/tháng (chưa tính làm thêm) 20/03/2022
CƠ KHÍ 100 CHẤU Á LÊN TỚI 50 TRIỆU 10/08/2020
Nông nghiệp 9 Tỉnh Nigata 193.460 Yên ~40 triệu 29/03/2019
Xây dựng 27 Nigata 36 triệu 30/03/2019
Xây dựng 6 Nagano 32 - 35 triệu 19/02/2019
Điện tử 30 Aichi - Nhật Bản 37 triệu 19/02/2019
Điện tử 6 Tỉnh Aichi 27 - 30 triệu 19/01/2019
Xây dựng 6 IBaraki, Chiba 30 - 38 triệu 28/02/2019
May mặc 40 Nhật Bản 25 - 30 triệu 30/11/2018
May quần áo 9 Tỉnh Yakamata 20 -25 triệu 30/11/2018
May quần áo 30 Yakamata 23 - 25 triệu 30/11/2018
Hotline: 02046261616