02046261616
xkldico@gmail.com

Trang chủ

Tin tức

Tin đời sống xã hội

ICOMANPOWER CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN THÊM NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO LÁI XE TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trước diễn biến có nhiều khó khăn của nền kinh tế nói chung bởi dịch Covid-19, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, cùng với đó phải tiếp tục duy trì ổn định và phát triển hoạt động của công ty, việc mở rộng ngành nghề kinh doanh mới đối với ICOManpower được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Từ đầu năm 2021 đến nay, ICOManpower phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khi đường bay vẫn chưa được mở trở lại. Với mục tiêu chủ động ứng phó, giữ ổn định về mọi mặt nhưng đồng thời vẫn nghiên cứu để có thể phát triển mới các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp, ICOManpower đã nhanh chóng triển khai thêm ngành nghề đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng. Đây là hướng đi có thể giúp ICOManpower vừa duy trì được hoạt động kinh doanh, vừa khai thác được thêm khách hàng mới.

Mở rộng sang ngành nghề đào tạo lái xe là hướng đi có thể bù đắp phần nào thiệt hại do Covid-19 gây ra

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh của ICOManpower trong tình hình mới, việc đẩy mạnh phát triển hiệu quả các hoạt động thương mại dịch vụ là một hướng đi cần thiết nhằm bù đắp phần nào những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến những ngành nghề kinh doanh truyền thống của công ty. Việc ICOManpower mở rộng ngành nghề kinh doanh cũng nhằm hướng tới trở thành một trong những trụ cột trong trục phát triển bền vững của Tập đoàn ICOGroup.

Hotline: 02046261616